Automatická domácí líheň pro 56 vajec s otáčením. A K C E

Dům a zahrada » Zahrada

Cena:4990.00CZ
Skladem


Technické specifikace:
- Jmenovité napětí - 220/230 V
- Jmenovitá frekvence - 50 Hz
- Maximální příkon - 160 W
- Spotřeba energie –  max. 2kW/24 hod.
- Vnitřní teplota - 38 ° C ± 1 ° C
- Topení - elektrický odpor
- Maximální výkon topného tělesa - 150 W
- Typ motoru - asynchronní  10 W, 230 V, 50 Hz
- Větrání - 3 lopatky ventilátoru, průměr 150 mm
- Regulace teploty - digitální regulátor (pro modely s dálkovým ovládáním)
- Displej - LED

- Motor s převody 230V/2W
- Úroveň hlasitosti při provozu -  do 60 dB (A)
- Relativní vlhkost:
- 60 - 65% vody v jednom kanálu
- 70 - 75% vody ve dvou kanálech
- 80 - 85% vody v dolní části okna
- Otáčení vajec - poloautomatické pro kuřecí a kachní vejce

- Účinnost inkubace - min. 70%
- Rozměry (mm) - 465 x 465 x 195
- Odběr proudu při 20 ° C okolní teploty - asi 2 kW / 24 hodin
- Kapacita:
- Vejce: 56 (7 x 8) uspořádány na paletě.
- Kachní vejce: 56 uspořádány na mřížce
- Kuřecí vejce: 45 uspořádány na mřížce
- Husí vejce: 35 uspořádány na mřížce


Každé vejce uložené na mřížce, otočte  dvakrát denně (doporučujeme označit na špicích písmeny R (ráno) a V (večer).
Vhodná okolní teplota 20 ° C - 25 ° C a relativní vlhkost 50 - 70%.

Několik důležitých bodů týkajících se výběru vajec:

1. Vyberte vejce, které pocházejí od kvalitních slepic, které jsou dobře vyvinuté, vyzrálé (2 - 3 roky) a zdravé
2. Pocházejí od slepic a kohouta téhož plemene a které s sebou nesou vysoké procento
úrodných vajec
3. Které se shodují s dostatečným počtem nosnic na 1 kohouta
4. Nebyly vystaveny stresu během páření


Péče a ochrana vajec
Většina šlechtitelů zlepšuje péči o vejce obvykle během inkubace, ale zanedbává ji před zahájením inkubace. Embryo je již vyvinuté před zahájením inkubace a tudíž vyžaduje zvláštní péči. Inkubace nemusí být plně účinná, pokud tato péče není zajištěna.


Zde jsou některé body, které by měly být dodržovány k získání vajec vhodných k inkubaci:
První vejce by měla být shromažďována alespoň 3x denně. Pokud nejvyšší teplota
během dne překročí 30 ° C, měly by být shromažďovány pětkrát denně. V žádném případě nevkládat do líhně vejce, jež byla vystavena teplotě pod 5 °C.
Nevkládejte do inkubátoru znečištěná vejce.
Vejce by měla být v chladné místnosti. Ideální teplota je 10 - 15 °C, vlhkost vzduchu 70% - 75%. Vejce by měla být uložena špičkou dolů.  

Je důležité, udržovat v čistotě vnitřek líhně.

Nepoužívat vejce, které jsou naťuknuté, měkké a lesklé.
Před vložením do inkubátoru, je doporučeno, aby se vejce postupně zvykala na novou teplotu.
Náhlá změna z 12 na 38 ° C způsobí kondenzaci vaječných skořápek a tím se sníží účinek inkubace.
Před vložením vajec do líhně, musí být vejce vytříděna.


Je nutné zkontrolovat, zda:
· V horní části vejce je přítomen vzduch
· Nejsou-li ve vejci 2 žloutky
- Zda-li vejce nemá krevní skvrny

Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu, zkontrolujte následující:
- Připojení k síti 200/230 V
- Líheň by měla být umístěna na rovném a stabilním povrchu v interiéru, chráněna před slunečním zářením při min. 13 ° C (aby nedošlo k nadměrné vlhkosti) a až 25 ° C.


Podmínky na umístění
· Umístění inkubátoru má velký vliv na jeho výkon. Ideální teplota je 20 - 25 ° C. Důležitý je čerstvý vzduch – použít větratelný prostor.  Neumisťujte přístroj v blízkosti ohřívače, sporáku, apod.
· Doporučujeme k umístění líhně použít „vysloužilý“ stůl pokrytý dekou (je možný únik vody)
Je důležité zajistit stabilitu.
· Relativní vlhkost by měla být mezi 50 - 70%.
· Líheň by měla být asi 1 metr od zdi
· Příliš nízká teplota a příliš vysoká vlhkost vzduchu, mají negativní vliv na provoz zařízení a vývoj embryí.
· Je zakázáno umisťovat líheň v oblastech, kde jsou toxické látky, jedovaté látky  nebo hořlaviny. I malé množství těchto látek může nepříznivě ovlivnit vývoj embrya!
· Pokud je teplota v místnosti nižší než 20 ° C, doporučuje se alespoň částečné zakrytí líhně přikrývkou.
· Je zakázáno instalovat líheň v místech kde hrozí zaplavení vodou! (např. sklepní prostory)
· Do líhně je zakázáno jakýmkoliv amatérským způsobem zasahovat a provádět na ní neodborné úpravy! Při poruše zajistěte opravu u odborníka.


Kontrola a nastavení režimu
Před prvním uvedením do provozu doporučujeme alespoň na 24 hodin líheň zkušebně spustit (bez vajec). Namátkově zkontrolovat v průběhu tohoto zkušebního provozu teplotu na LED displayi.

Kanál / kanály na vodu  jsou naplněné kapalinou v přiměřené výši, v závislosti na typu vajec:
- Jeden kanál pro slepičí a krůtí vejce
- Dva kanály pro kachní a husí vejce.
Vodu lijte pomocí trychtýře do označeného otvoru.

Při inkubaci větších vajec  – husy nebo krůty, odstraňte klíč, ručně vysuňte zásobník a vejce rozprostřete na mřížku.
Je důležité, naklánět vejce v pravidelných intervalech (nejméně 2x denně – doporučuje se 6-7x denně).
Zkontrolujte vždy správné uzavření líhně. Všechny okraje by měly těsně přiléhat.
Po připojení do sítě se spustí motor a displej zobrazuje informace o teplotě.
Asi po hodině, kdy líheň dosáhne nastavené teploty, displej (LED dioda)  bude blikat s frekvencí 20 až 30 krát za minutu.

Nesprávný chod líhně signalizují: vysoká hlučnost motoru ventilátoru, nadměrné vibrace, vysoká teplota.


Údržba a skladování
Po skončení líhnutí odpojte líheň ze sítě. Líheň uložte v uzavřené místnosti v původním obalu, kde bude chráněna před prachem a vlhkostí. Optimální teplota 5 - 40 ° C.
Po ukončení líhnutí je důležité líheň vyčistit.
- Čistění krytu líhně vlhkým hadříkem (musí být odpojena ze sítě!)
- Pravidelně, nejméně jednou za rok, těsně před použitím, namažte
ložiska motoru pomocí pár kapek oleje. Nezapomeňte odpojit zařízení od sítě!
- Jakákoliv výměna poškozených částí a opravy by měly být provedeny oprávněnými pracovníky.


° Děti by neměly mít přístup k zařízení!
· Je zakázáno skladovat líheň v blízkosti hořlavin, výbušnin a žíravin!
· Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s žádnou kapalinou!
- Je zakázáno použít přístroj, pokud je poškozen přívodní kabel!
· Neodstraňujte elektrický panel nebo ochrannou mřížku - nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
· Čištění výrobku by mělo být provedeno po inkubaci a po odpojení ze sítě!
· Záruka pozbývá platnosti v případě špatného používání přístroje, neodborného zásahu do přístroje a mechanického poškození.
· Likvidace plomb také vede ke ztrátě záruky!


Ochrana životního prostředí
Výrobek a jeho příslušenství je v souladu s požadavky a je v souladu se směrnicí
2002/95 ES o ochraně životního prostředí.
Materiál, ze kterého byl přístroj vyroben, obal a návod k obsluze může být recyklován na 95%. Elektronický odpad likvidujte samostatně.

 

 

Tento návod je orientační a obsahuje základní informace pro používání přístroje. Před používáním doporučujeme zajistit si odbornou literaturu týkající se chovu drůbeže.