Domácí líheň pro až 80 vajec A K C E

Dům a zahrada » Zahrada

Cena:2500.00CZ
Skladem

Obecné informace:
Líheň pro vejce IO-1P-TE (TL) je používána v domácnostech za účelem chovu drůbeže.
Vejce se umisťují do speciálního zásobníku nebo na mřížku. Větrání zajišťuje konstantní průtok vzduchu pomocí ventilátoru.
Vhodnou teplotu zajišťuje odporové tělísko spínané automatickým termostatem.
Inkubátor je vybaven poloautomatickým mechanismem, skládající se z 7 řad zásobníku.
Z vnitřního prostoru je vyveden klíč, kterým lze ručně polohovat vejce.


Napájecí napětí 230V ~ 50V.
Stupeň ochrany IP 24. 3.


Technické specifikace:
- Jmenovité napětí - 220/230 V
- Jmenovitá frekvence - 50 Hz
- Maximální příkon - 160 W
- Spotřeba energie –  max. 2kW/24 hod.
- Vnitřní teplota - 38 ° C ± 1 ° C
- Topení - elektrický odpor
- Maximální výkon topného tělesa - 150 W
- Typ motoru - asynchronní  10 W, 230 V, 50 Hz
- Větrání - 3 lopatky ventilátoru, průměr 150 mm
- Regulace teploty - digitální regulátor (pro modely s dálkovým ovládáním)
- Displej - LED
- Úroveň hlasitosti při provozu -  do 60 dB (A)
- Relativní vlhkost:
- 60 - 65% vody v jednom kanálu
- 70 - 75% vody ve dvou kanálech
- 80 - 85% vody v dolní části okna
- Otáčení vajec - poloautomatické pro kuřecí a kachní vejce

- Účinnost inkubace - min. 70%
- Rozměry (mm) - 465 x 465 x 195
- Odběr proudu při 20 ° C okolní teploty - asi 2 kW / 24 hodin
- Kapacita:

-vejce volně ložená na základním roštu, až 80kusů
- Vejce: 56 (7 x 8) uspořádány na paletě.
- Kachní vejce: 56 uspořádány na mřížce
- Kuřecí vejce: 45 uspořádány na mřížce
- Husí vejce: 35 uspořádány na mřížce


Každé vejce uložené na mřížce, otočte  dvakrát denně (doporučujeme označit na špicích písmeny R (ráno) a V (večer).
Vhodná okolní teplota 20 ° C - 25 ° C a relativní vlhkost 50 - 70%.

Několik důležitých bodů týkajících se výběru vajec:

1. Vyberte vejce, které pocházejí od kvalitních slepic, které jsou dobře vyvinuté, vyzrálé (2 - 3 roky) a zdravé
2. Pocházejí od slepic a kohouta téhož plemene a které s sebou nesou vysoké procento
úrodných vajec
3. Které se shodují s dostatečným počtem nosnic na 1 kohouta
4. Nebyly vystaveny stresu během páření


Péče a ochrana vajec
Většina šlechtitelů zlepšuje péči o vejce obvykle během inkubace, ale zanedbává ji před zahájením inkubace. Embryo je již vyvinuté před zahájením inkubace a tudíž vyžaduje zvláštní péči. Inkubace nemusí být plně účinná, pokud tato péče není zajištěna.


Zde jsou některé body, které by měly být dodržovány k získání vajec vhodných k inkubaci:
První vejce by měla být shromažďována alespoň 3x denně. Pokud nejvyšší teplota
během dne překročí 30 ° C, měly by být shromažďovány pětkrát denně. V žádném případě nevkládat do líhně vejce, jež byla vystavena teplotě pod 5 °C.
Nevkládejte do inkubátoru znečištěná vejce.
Vejce by měla být v chladné místnosti. Ideální teplota je 10 - 15 °C, vlhkost vzduchu 70% - 75%. Vejce by měla být uložena špičkou dolů.  

Je důležité, udržovat v čistotě vnitřek líhně.

Nepoužívat vejce, které jsou naťuknuté, měkké a lesklé.
Před vložením do inkubátoru, je doporučeno, aby se vejce postupně zvykala na novou teplotu.
Náhlá změna z 12 na 38 ° C způsobí kondenzaci vaječných skořápek a tím se sníží účinek inkubace.
Před vložením vajec do líhně, musí být vejce vytříděna.


Je nutné zkontrolovat, zda:
· V horní části vejce je přítomen vzduch
· Nejsou-li ve vejci 2 žloutky
- Zda-li vejce nemá krevní skvrny

Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu, zkontrolujte následující:
- Připojení k síti 200/230 V
- Líheň by měla být umístěna na rovném a stabilním povrchu v interiéru, chráněna před slunečním zářením při min. 13 ° C (aby nedošlo k nadměrné vlhkosti) a až 25 ° C.


Podmínky na umístění
· Umístění inkubátoru má velký vliv na jeho výkon. Ideální teplota je 20 - 25 ° C. Důležitý je čerstvý vzduch – použít větratelný prostor.  Neumisťujte přístroj v blízkosti ohřívače, sporáku, apod.
· Doporučujeme k umístění líhně použít „vysloužilý“ stůl pokrytý dekou (je možný únik vody)
Je důležité zajistit stabilitu.
· Relativní vlhkost by měla být mezi 50 - 70%.
· Líheň by měla být asi 1 metr od zdi
· Příliš nízká teplota a příliš vysoká vlhkost vzduchu, mají negativní vliv na provoz zařízení a vývoj embryí.
· Je zakázáno umisťovat líheň v oblastech, kde jsou toxické látky, jedovaté látky  nebo hořlaviny. I malé množství těchto látek může nepříznivě ovlivnit vývoj embrya!
· Pokud je teplota v místnosti nižší než 20 ° C, doporučuje se alespoň částečné zakrytí líhně přikrývkou.
· Je zakázáno instalovat líheň v místech kde hrozí zaplavení vodou! (např. sklepní prostory)
· Do líhně je zakázáno jakýmkoliv amatérským způsobem zasahovat a provádět na ní neodborné úpravy! Při poruše zajistěte opravu u odborníka.


Kontrola a nastavení režimu
Před prvním uvedením do provozu doporučujeme alespoň na 24 hodin líheň zkušebně spustit (bez vajec). Namátkově zkontrolovat v průběhu tohoto zkušebního provozu teplotu na LED displayi.

Kanál / kanály na vodu  jsou naplněné kapalinou v přiměřené výši, v závislosti na typu vajec:
- Jeden kanál pro slepičí a krůtí vejce
- Dva kanály pro kachní a husí vejce.
Vodu lijte pomocí trychtýře do označeného otvoru.

Při inkubaci větších vajec  – husy nebo krůty, odstraňte klíč, ručně vysuňte zásobník a vejce rozprostřete na mřížku.
Je důležité, naklánět vejce v pravidelných intervalech (nejméně 2x denně – doporučuje se 6-7x denně).
Zkontrolujte vždy správné uzavření líhně. Všechny okraje by měly těsně přiléhat.
Po připojení do sítě se spustí motor a displej zobrazuje informace o teplotě.
Asi po hodině, kdy líheň dosáhne nastavené teploty, displej (LED dioda)  bude blikat s frekvencí 20 až 30 krát za minutu.

Nesprávný chod líhně signalizují: vysoká hlučnost motoru ventilátoru, nadměrné vibrace, vysoká teplota.


Údržba a skladování
Po skončení líhnutí odpojte líheň ze sítě. Líheň uložte v uzavřené místnosti v původním obalu, kde bude chráněna před prachem a vlhkostí. Optimální teplota 5 - 40 ° C.
Po ukončení líhnutí je důležité líheň vyčistit.
- Čistění krytu líhně vlhkým hadříkem (musí být odpojena ze sítě!)
- Pravidelně, nejméně jednou za rok, těsně před použitím, namažte
ložiska motoru pomocí pár kapek oleje. Nezapomeňte odpojit zařízení od sítě!
- Jakákoliv výměna poškozených částí a opravy by měly být provedeny oprávněnými pracovníky.


° Děti by neměly mít přístup k zařízení!
· Je zakázáno skladovat líheň v blízkosti hořlavin, výbušnin a žíravin!
· Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s žádnou kapalinou!
- Je zakázáno použít přístroj, pokud je poškozen přívodní kabel!
· Neodstraňujte elektrický panel nebo ochrannou mřížku - nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
· Čištění výrobku by mělo být provedeno po inkubaci a po odpojení ze sítě!
· Záruka pozbývá platnosti v případě špatného používání přístroje, neodborného zásahu do přístroje a mechanického poškození.
· Likvidace plomb také vede ke ztrátě záruky!


Ochrana životního prostředí
Výrobek a jeho příslušenství je v souladu s požadavky a je v souladu se směrnicí
2002/95 ES o ochraně životního prostředí.
Materiál, ze kterého byl přístroj vyroben, obal a návod k obsluze může být recyklován na 95%. Elektronický odpad likvidujte samostatně.

 

 

Tento návod je orientační a obsahuje základní informace pro používání přístroje. Před používáním doporučujeme zajistit si odbornou literaturu týkající se chovu drůbeže.