VELKÝ PŘÍRUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ 1000ml

Dům a zahrada

Cena:189.00CZ
Skladem

HASÍCÍ SPREJ PRÁŠKOVÝ FIRE SPRAY 650 – pro domácnosti

Práškový hasicí přístroj pro široké použití v domácnosti, kancelářích, garáži, autoservisech a pod.


Vysoký hasicí účinek i při hašení hořlavých kapalin - například hořící pánev s olejem a pod.

 

Popis.

 

V případě požáru, nebo jiné mimořádné události vyžadující účast hasičů, volejte 112, nebo 150.
Tento práškový hasící přístroj je možné použít pro hašení požárů v počátečním stadiu u těchto typů požárů:

 Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, barvy, alkohol apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné zejména hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
 Třída požáru F - požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních. K hašení je potřeba použít hasiva se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří na povrchu ochranný film, jako např. práškový hasící přístroj.
  Xi  Dráždivý obsah !
X  Zákaz hašení elektrických zařízení pod napětím vyšším než 60V.

Složení:
Hasící prášek SC-1% + Inilam A20% + Voda 79%

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C  do 50°C !
Upozornění:
Nenahrazuje hasící přístroj dle normy EN-3 (objem menší než 2lt)
Nádoba je pod stálým tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu nepropichujte a nevhazujte do ohně. Nevystavujte teplotám nižším než 0°C – bod zamrznutí.

Datum expirace:  04/2019

Návod k obsluze:
Odstraňte ochranou pojistku hlavice spreje
Nasměrujte trysku hlavice ze vzdálenosti cca 1m do středu plamenů.
Stiskněte hlavici a snažte se zasáhnout proudem prášku ohnisko.
Po uhašení, dohlédněte, aby se plamen znovu nerozhořel.
V případě nezvládnutí hašení, ihned volejte hasiče!

Občas, zpravidla 1x ročně proveďte kontrolu funkčnosti krátkým cca 0,5s stisknutím hlavice trysky. Tuto kontrolu provádějte na vhodném, větraném místě.

Objem 1000ml  3  obsah 650ml  e